صفحه اصلی / محتوا

محتوا

دروس جبرانی – تطبیق واحد

جهت اطلاع دانشجویان جدید در مورد دروس جبرانی و تطبیق واحد موارد زیر به عرض می رسد: ۱- دروس جبرانی برای دانشجویانی است که رشته کارشناسی آنها غیر مرتبط با رشته قبولی مقطع کارشناسی ارشد می باشد. ۲- دروس جبرانی هر رشته در انتهای چارت درسی اعلام شده همراه با …

مشاهده بیشتر »

توصیه هایی برای انتخاب واحد – سه اصل مهم انتخاب واحد

توصیه هایی برای انتخاب واحد – سه اصل مهم انتخاب واحد خشت اول موفقیت در مقطع کوتاه کارشناسی ارشد انتخاب واحد دقیق و حساب شده است. به دانشجویان ورودی جدید رشته های مدیریت (کسب و کار، بازرگانی، دولتی، حسابداری و …) و حتی سایر رشته های دانشگاه پیام نور توصیه …

مشاهده بیشتر »

دروس سخت رشته های مدیریت

جهت اطلاع دانشجویان جدید دروس سخت رشته های مدیریت به شرح زیر می باشد: مدیریت کسب و کار: حسابداری برای مدیران، مدیریت مالی ، اصول اقتصاد ، آمار و کاربرد آن در مدیریت (جبرانی) مدیریت بازرگانی (ورودی ۹۵ به بعد): با توجه به تغییرات اساسی در چارت هنوز نمی توان …

مشاهده بیشتر »